Inspectierapport

Op regelmatige basis wordt door de GGD een inspectie uitgevoerd om te toetsen of Kinderdagverblijf NATUURlijk voldoet aan de wet- en regelgeving en aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan kinderopvangorganisaties in Nederland. Bij een startende kinderopvangorganisatie wordt een controle uitgevoerd en hierna wordt de kinderopvangorganisatie ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Kinderopvang NATUURlijk is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang onder registratienummer 226526744. De inspectierapporten zijn openbaar inzichtelijk en zijn te vinden onder de volgende link.

Klachtenregeling

Bij Kinderdagverblijf NATUURlijk doen we er alles aan om u als ouder en uw kindje een fijne opvang te bieden.
Indien u klachten heeft met betrekking tot de gang van zaken bij KDV NATUURlijk, kunt u deze doorgeven aan Judith Tijhuis of Mitch Janssen. Wij gaan er vanuit dat ouders hun onvrede over bepaalde zaken tijdig kenbaar maken, zodat we er samen over kunnen praten en hier eventueel direct op in kunnen spelen. KDV NATUURlijk hanteert een klachtenprocedure. Het klachtenreglement is in te zien op locatie en onder het kopje “documenten” in het ouderportaal.

Mocht u er met ons niet uitkomen of heeft u het gevoel dat u de klacht niet direct aan ons kunt melden, dan kunt u contact opnemen met:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl